Dotační řízení Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022

https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d

29.3.2022 - 25.4.2022

Typy podporovaných aktivit

 • vzdělávání pracovníků organizací, kteří doposud nepracovali přímo s cizinci a hodlají se zapojit do poskytování přímých služeb,
 • integrace a adaptace osob cílové skupiny ve zranitelném či znevýhodněném postavení (zejména osoby se zdravotním postižením, ženy, děti, mládež a senioři),
 • realizace projektů zaměřených na poskytování informací cílové skupině,
 • koordinaci, vzdělávání a další aktivity dobrovolníků a interkulturních pracovníků,
 • přímá asistence zejména na úřadech, u lékaře a dalších potřebných místech,
 • aktivní vyhledávání cílové skupiny a práce s ní,
 • koordinace humanitární pomoci a podpory cílové slupiny na území ČR,
 • aktivizační práce s cílovou skupinou,
 • společné aktivity zaměřené na vzájemné setkávání s majoritní společností,
 • podpora integračních opatření založených na vlastní aktivitě cizinců,
 • podpora integračních a adaptačních aktivit pro děti,
 • další vzdělávání cizinců,
 • další adaptační a integrační služby navržené žadatelem.
Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: