Edhouse podporuje děti, mládež i vzdělávání

www.edhouse.cz/podporujeme

14.3.2022 - 31.3.2022

Edhouse stojí od začátku na jasně definovaných hodnotách: podnikat v regionu se skvělými lidmi a do regionu dobrou energii vracet. Stavět podnikání na spolupráci, slušnosti, fair-play, vytváření hodnot a rovnováze mezi životem v práci a po práci. I proto už druhým rokem spouštíme možnost zažádat si o finanční podporu projektů, které jsou zaměřené na podporu vzdělávání dětí a mládeže v rámci projektu „Edhouse pomáhá“. V letošním roce je na jejich podporu vyčleněna částka 150 tis. Kč a bude podpořeno 6 projektů: dva v Olomouci a ve Zlíně a po jednom v Uherském Hradišti a ve Vsetíně.

Edhouse s.r.o. vyvíjí software pro projekty, které putují ze 4 moravských měst do celého světa. Svou žádost o finanční podporu si mohou do projektu zaslat neziskové organizace, které působí v okresech Zlín, Olomouc, Uherské Hradiště a Vsetín se vzdělávacími projekty určenými dětem a mládeži (do 18 let).

Celý projekt „Edhouse pomáhá!“ má jasně stanovený harmonogram. Výzva byla vyhlášena 7.3.2022 a od tohoto data jsou také přijímány žádosti. Příjem žádostí bude ukončen 31.3.2022 a během první poloviny dubna vybere vyhodnocovací komise, sestavená ze zaměstnanců jednotlivých poboček, projekty neziskových organizací, které podpoří. Maximální částka na jeden projekt je 25tis. Kč, podpořeno bude 6 projektů: dva v Olomouci a ve Zlíně a po jednom v Uherském Hradišti a ve Vsetíně.  Vybrané organizace budou mít na realizaci svých aktivit čas od začátku května do konce listopadu 2022. Více podrobností, včetně odkazů na přihlašovací formuláře, najdete zde: www.edhouse.cz/podporujeme

 

Edhouse s.r.o.

Budova 13 Zlín
Vavrečkova 7074
760 01 Zlín

www.edhouse.cz

info@edhouse.cz

 

 

Kontakt pro média: Zuzana Pončíková, poncikova@edhouse.cz

Kontakt pro žadatele o příspěvek: Zdenka Barošová, barosova@csr-zlin.cz

 

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: