NEZISKOVKY

https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/neziskovky-2021-110068#infoContent

1.3.2022 - 21.4.2022

PODPORA SMĚŘUJE ZEJMÉNA NA
rozvoj kvality poskytování služeb přímé péče a sociální prevence,

profesionalizaci organizací - získání registrace dalších sociálních služeb, známky kvality apod.,

rozvoj organizací - nastavení strategie, spolupráce s odborníky, konzultace, stáže apod.,

zvyšování kvality služeb přímé péče a sociální prevence nebo k rozšíření poskytovaných služeb,

zlepšování kvality péče o zaměstnance - např. vzdělávání, zvyšování kvalifikace,

upevnění a zviditelnění pozice organizace mezi potenciálními klienty, veřejností, donátory

 

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: