Výzva č. 11/2021: Odstranění černých skládek

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=101

14.2.2022 - 30.6.2022

Předmětem podpory je řešení problematiky nezákonně soustředěného odpadu, tj. „černých skládek“

Kdo může žádat: Obce s rozšířenou působností

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: