Nadace Dětský mozek

http://www.detskymozek.cz/potrebujete-pomoci

14.2.2022 - 15.5.2022

Nadace poskytuje nadační příspěvky na základě zaslaných žádostí, které přijímá celoročně.  
 
Žádosti zasílejte na e-mailovou adresu - nadace@detskymozek.cz nebo na korespondenční adresu - Nadace Dětský mozek, Riegrova 336/5, 250 01 Brandýs nad Labem. 
 
Nadace vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků zpravidla 2x ročně. Termín uzávěrky podávání žádostí je oznámen na domovské stránce ve žlutém rámečku vpravo. 
 
Nadační příspěvky se přiznávají na základě výběru ze žádostí žadatelů v rámci a podle pravidel výběrového řízení pořádaného na základě Grantových pravidel nadace (k nahlédnutí zde) 
Z výběrového řízení budou vyřazeny žádosti:
jejichž předmět / projekt není v souladu s Grantovými pravidly
s neúplně vyplněným formulářem
s chybějícími přílohami
obsahující nepravdivé údaje
nečitelné nebo nepřesně vyplněné 
 
O udělení nadačních příspěvků rozhoduje odborná komise, konečné rozhodnutí a schválení náleží správní radě.
 
O výsledcích výběrového řízení informuje Nadace všechny účastníky řízení. Další podrobnosti se žadateli nesdělují.
 
Podklady poskytnuté spolu se žádostmi o nadační příspěvek se žadatelům nevracejí. Podklady jsou v Nadaci archivovány po dobu 5 let.

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: