Výzva Akční granty

https://osf.cz/grant/vyzva-akcni-granty/

14.2.2022 - 31.12.2022

Podpořeny budou projekty, které reagují na aktuální potřeby a výzvy na místní úrovni a současně se zaměřují na:

Občanskou participaci, tj. zapojování občanů do plánování a rozhodování na úrovni obce a do aktivit ve veřejném prostoru 
Advokační a watchdogové aktivity, tj. monitorování činnosti a rozhodování politiků a úředníků, obhajobu veřejných zájmů, boj proti korupci 
Zmocnění znevýhodněných skupin, tj. vyšší zapojení znevýhodněných skupin do rozhodování o veřejných záležitostech a větší znalost veřejnosti o potřebách těchto skupin

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: