Umění pro zdraví

http://www.umeniprozdravi.cz/grantove-rizeni/9-nadace-umeni-pro-zdravi-podpori-v-roce-2013-projekty-jejichz-realizace-probehne-v-roce-2013.htm

14.2.2022 - 31.3.2022

Nadace vyhlašuje grantové řízení pro rok 2022. Můžete žádat o příspěvek na projekt, jehož realizace již z letošním roce započala nebo jehož realizace v letošním roce teprve započne.
Termín pro odevzdání žádostí je 31.3.2022.

Své žádosti zasílejte výhradně na adresu sídla nadace U Demartinky 7, Praha 5.
I pro letošní rok platí zjednodušená pravidla pro žadatele, kteří v předchozích 3 letech od naší nadace obdrželi grant a nic se u nich po organizační stránce nezměnilo (tedy jméno, sídlo, stanovy, statutár, číslo účtu apod.). V tom případě stačí zaslat žádost o grant, rozpočet a popis projektu, jiné požadované přílohy zasílat nemusí. Noví žadatelé, nebo ti, které nadace podpořila před více než třemi lety musí zaslat žádost o grant spolu se všemi požadovanými přílohami. Výsledky grantového řízení budou zveřejněny na těchto stránkách bezprostředně po jednání správní rady nadace. Předpokládáme do poloviny května.

  • Jde o projekty zaměřené na využití umění ke zlepšení prostředí zdravotnických a sociálních zařízení.
  • Projekty realizované studenty uměleckých škol.
  • Kulturně vzdělávací a výchovné projekty pro mládež.
  • Kulturně výchovné projekty (hudební, výtvarné) a umělecké akce pro zdravotně postižené spoluobčany a seniory
Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: