Ochrana obětí domácího a genderově podmíněného násilí

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/lidska-prava/vyzvy/2021/ochrana-obeti-domaciho-a-genderove-podmi-3394

19.1.2022 - 2.2.2022

Fondy EHP a Norska

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dne 26. října 2021 otevřenou výzvu (HRMGSD – Podpora práce s násilnými osobami v případech domácího a genderově podmíněného násilí) k předkládání žádostí o grant na projekty podpořené z Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Lidská práva.

Cílem této otevřené výzvy je zlepšení ochrany obětí domácího a genderově podmíněného násilí a prevence těchto forem násilí. K dosažení tohoto cíle je nutné přispět ke zvýšení kapacit a dostupnosti služeb organizací poskytujících intervence pro původce a původkyně domácího násilí a genderově podmíněného násilí. Smyslem výzvy je podpořit projekty, které zajistí financování práce s osobami, které páchají tyto formy násilí, s cílem trvalého ukončení jejich násilného chování, a tím zajištění bezpečí pro násilím ohrožené osoby.