Stipendia Nikoly Tesly

https://www.vdv.cz/programy/stipendia-nikoly-tesly/

12.1.2022 - 30.9.2022

Stipendia Nikoly Tesly je projekt Výboru dobré vůle, jehož realizaci podporuje Nadace ČEZ a Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík. Cílem projektu je poskytnout stipendia nadaným studentům ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů nebo příp. se zdravotním znevýhodněním, kteří studují technický obor na vysoké škole v ČR.

Nedostatek pracovníků v technických oborech je v dnešní době aktuální téma. Studium technických oborů je náročné, výhodou ale je, že o absolventy je na trhu práce velký zájem. Snahou VDV je motivovat technicky zaměřené studenty a pomoci jim na cestě k dosažení vzdělání, s nímž se mohou v životě dobře uplatnit.

Uzávěrka pro přijímání žádostí o stipendium: 30. září 2022

Podmínky pro získání stipendia
studijní průměr do 2.0 (příp. odpovídající hodnocení v doktorském programu)
věk do 30 let
studium technického oboru v bakalářském, magisterském nebo doktorském programu na vysoké škole v ČR (prezenční nebo kombinované)
sociální a/nebo zdravotní znevýhodnění
úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

Seznam požadovaných dokumentů
vyplněný formulář
motivační dopis (max. 1 stránka A4)
strukturovaný životopis
potvrzení o studiu na vysoké škole pro aktuální akademický rok
doklad o studijních výsledcích za předchozí ročník (kopie vysvědčení, indexu, příp. odpovídající hodnocení v doktorském programu) 
potvrzení o příjmech všech členů domácnosti 
potvrzení o výši školného a výši úhrady za ubytování, pokud je relevantní

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: