Cesty k integraci

https://www.vdv.cz/programy/cesty-k-integraci/

12.1.2022

Program Cesty k integraci se odvíjí od původního zaměření Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením k začlenění do společnosti, umožnit jim, aby měli srovnatelné životní podmínky s ostatními lidmi. Rozsáhlý program Cesty k integraci byl jedním z prvních programů Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové uděluje příspěvky jak jednotlivcům, tak i nestátním neziskovým organizacím, které zajišťují kvalitní a moderní sociální služby potřebným. Nadace přispívá v rámci daných možností a se snahou, aby pomohla těm, kdo si zdravotní pomůcky nemohou jiným způsobem opatřit. Přispívá-li na vybavení, rehabilitační a kompenzační pomůcky, dbá na to, aby byly maximálně využívané.

O příspěvek z programu lze žádat průběžně po celý rok (správní rada VDV zasedá jednou za měsíc a posuzuje došlé žádosti).

 

Co podporuje program Cesty k integraci

  • ranou péči
  • půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
  • denní stacionáře
  • chráněné a podporované zaměstnávání
  • chráněné bydlení
  • pro jednotlivce - nákup invalidních vozíků a jejich doplňků, různých typů kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: