Sasakawa Asthma Fund

https://www.vdv.cz/programy/sasakawa-asthma-fund/

12.1.2022 - 30.4.2022

V rámci tohoto programu Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové uděluje granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení.

Program Sasakawa Asthma Fund je dlouhodobě podporován japonskou nadací The Nippon Foundation.

Uzávěrka pro příjem žádostí - 30. dubna 2022

Co zejména podporuje program Sasakawa Asthma Fund
zdravotní výchovu a vzdělávání
primární a sekundární prevenci astmatu u dětí
rehabilitaci dětí s těžšími formami průduškového astmatu