Paliativní a hospicová péče

https://www.vdv.cz/programy/paliativni-pece/

12.1.2022 - 28.2.2022

Cílem programu je podpora paliativní a hospicové péče. Paliativní péče je poskytována lidem trpícím nevyléčitelným onemocněním a jejich rodinám s důrazem na komplexní přístup k umírajícím, udržení kvality života a mírnění nepříznivých projevů choroby.

Program slouží k podpoře kvalitních projektů, které pomáhají odstranit nebo zmírnit utrpení umírajícího a zachovat jeho důstojnost v závěrečné fázi života. Podporuje paliativní a hospicovou péči poskytovanou v zařízeních nebo v rámci terénní služby v domácnostech umírajících.

Uzávěrka pro přijímání žádostí - 28. února 2022

Výsledky grantového řízení najdete online v systému Grantys.

Co podporuje program Paliativní péče

vzdělávání pracovníků přímé péče
terénní zdravotní a sociální služby 
vybavení zařízení
pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek


Žádosti o příspěvek z programu Paliativní péče mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou:

obecně prospěšné společnosti
ústavy
občanská sdružení (spolky)
evidované právnické osoby (církevní)