KUL01-22 PROGRAM NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT A AKCÍ REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU

https://www.kr-zlinsky.cz/kul01-22-program-na-podporu-kulturnich-aktivit-a-akci-regionalniho-vyznamu-aktuality-17477.html

22.12.2021 - 31.1.2022

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“) ve lhůtě:
1) od 21. 1. 2022 do 31. 1. 2022 do 15:00 hodin (1. kolo)
- akce s termínem konání od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022
2) od 2. 5. 2022 do 13. 5. 2022 do 10:00 hodin (2. kolo)
- akce s termínem konání od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022