Vyhlášení výzvy NPŽP č. 5/2021: Výsadba stromů – grantové schéma

https://www.mzp.cz/cz/vysadba_stromu_grantove_schema

2.9.2021 - 30.12.2023

Ministerstvo životního prostředí ČR
Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody

Oprávnění příjemci v rámci výzvy č. 5/2021 (nositelé grantového schématu) jsou:

nestátní neziskové organizace s prokazatelnou zkušeností s poskytováním podpory na výsadbu stromů
místní akční skupiny (MAS)