Vyhlášení výzvy NPŽP č. 4/2021: Výsadba stromů – individuální projekty

https://www.mzp.cz/cz/vysadba_stromu_individualni_projekty

2.9.2021 - 30.12.2023

Cílem výzvy je:
zlepšení životního prostředí v obcích prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody

Předmětem podpory je:
výsadba stanoviště vhodných druhů listnatých stromů

Oprávnění příjemci jsou:
všechny typy subjektů s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran, hnutí a organizačních složek státu

Alokace: 200 mil. Kč

Výše podpory:
Výše podpory na jeden projekt je min. 151 000 Kč a max. 250 000 Kč.
Míra podpory je až 100 % celkových způsobilých výdajů.

Příjem žádostí: od 2. 8. 2021 do 30. 12. 2023 nebo do vyčerpání alokace

Výzva je koncipována jako jednokolová, nesoutěžní.