Fond pomoci potřebným během epidemie

https://www.vdv.cz/programy/fond-pomoci-potrebnym-behem-epidemie/

8.1.2021

Fond pomoci potřebným během epidemie

Průběžný grant

vyhlašovatel:  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

 Cílem programu je podpořit nestátní neziskové organizace působící v sociální a zdravotně sociální oblasti a poskytující sociální služby určené pro seniory, dlouhodobě nemocné, osoby se zdravotním postižením a lidi ohrožené sociálním vyloučením.

Fond je určen primárně na pomoc při úhradě mimořádných výdajů, nikoliv na běžný provoz organizací.