Dokážeme víc

https://www.dokazemevic.cz/cs/pribehy

8.1.2021

Průběžný grant

vyhlašovatel: Česká spořitelna


Máte nápad, jak zlepšit místo, kde žijete? Výtečně. Spojte se se sousedy,
kamarády a zaměstnanci České spořitelny. Projekty, které podpoří sousedskou
spolupráci a v ideálním případě budou lidem k užitku i v dalších letech,
vybíráme v programu Dokážeme víc průběžně během celého roku. Granty do výše
100 000 Kč jsou udíleny minimálně třikrát ročně. Na realizaci
spolupracujeme zejména s Nadací VIA.

Stačí dobrý nápad, odhodlání a parta alespoň tří lidí. Zažádat o finanční
podporu mohou skupiny minimálně tří lidí, kteří si navzájem důvěřují. Buď
ve spojení s partou lidí, se kterou dokážete změnit místo, kde žijete, nebo
ve spojení s neziskovou místní organizací. V širším týmu lidí, se kterými
projekt budete realizovat, vždy musí být aktivně zastoupen zaměstnanec
Finanční skupiny České spořitelny.

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: