3. Otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy

https://www.eeagrants.cz/cs/bilateralni-spoluprace/aktuality/2020/vyhlaseni-3-otevrene-vyzvy-fondu-pro-bil-3085

8.1.2021

3. Otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztah

Průběžný grant

vyhlašovatel: Fondy EHP a Norska

Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje dne 18. června 2020 třetí Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy (dále jen Fond) v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem (dále jen “donorské státy”) a Českou republikou.

Fond slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států.

Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 17. června 2021, nebo do vyčerpání alokace výzvy.