AKTUÁLNÍ COVID PROGRAM: Příspěvek 2 000 Kč na potraviny nebo 5 000 Kč na nájem

https://www.klubsvobodnychmatek.cz/aktualni-covid-program--prispevek-2-000-kc-na-potraviny-nebo-5-000-kc-na-najem/A_1041

5.11.2020

V reakci na aktuální situaci a potřeby rodin samoživitelů ukončujeme k dnešnímu dni program: Příspěvek na nákup notebooků a vracíme zpět Covid finanční příspěvek.
V uplynulých týdnech jsem reagovali na situaci s povinnou distanční výukou a v rámci programu pomoci jsme dětem z nejpotřebnějších neúplných rodin pomáhali se zajištěním IT techniky a připojení, tak abychom jim, co nejvíce usnadnili domácí výuku. Celkem jsme tak mohli pomoci 300 dětem, kdy jsme vydali částku 1 568 000 korun.

Tento program je nyní ukončen a vracíme se k původnímu Covid programu, protože druhá fáze koronavirové krize se zdá být v jistém ohledu náročnější než ta jarní, a proto se snažíme operativně reagovat na aktuální potřeby. V rámci programu je tedy možné žádat o částku 2 000 Kč na nákup potravin nebo dle situace o částku 5 000 Kč na nájem.

Žádosti přijímáme opět výhradně skrze formulář https://www.klubsvobodnychmatek.cz/zadost-o-prispevek-formular s doložením potřebných náležitostí. Upřednosťnovány budou ti žadatelé, kteří v uplynulých 3 měsících nečerpali žádnou z našich finančních forem pomoci či materiální pomoc ve formě notebooku.

Kontaktováni e-mailem budou pouze ti žadatelé, jejichž žádost byla schválena. Ti, kteří od nás neobdrží odpověď, nesplnili veškeré náležitosti žádosti, či nerespektovali výše uvedená pravidla. Poskytnutí pomoci není nárokové, z přijatých žádostí jsou vybíráni rodiče v nejtěžší životní situaci.