Živá komunita

www.nadacevia.cz/ziva-komunita/

9.6.2020

Program Živá Komunita podporuje aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí. Naším cílem je, aby se lidé zajímali více o veřejný prostor, podíleli se na zlepšování sousedských vztahů, budovali vzájemnou důvěru, přispívali k soběstačnosti místních společenství a vytvářeli si hlubší vztah ke krajině. Naším cílem je ŽIVÁ KOMUNITA. 


DŮLEŽITÉ: Živá komunita v tuto chvíli nabízí podporu pouze ve formě rychlých grantů a také sousedským projektům zaměřeným na obnovu přirozeného stavu krajiny. Příjem dalších projektových záměrů je pro tuto chvíli pozastaven. Případné aktuality týkající se programu se objeví na těchto stránkách. 

JAKÉ PROJEKTY PODPORUJEME? 
Projekty vedoucí k zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a podporující otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného zájmu v konkrétních lokálních kauzách
Projekty zaměřené na obnovu přirozeného stavu krajiny (výsadba alejí, obnovení obecních sadů, čištění studánek, obnova remízků, tvorba tůní apod.)
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK V TUTO CHVÍLI  POZASTAVEN PRO TENTO TYP PROJEKTŮ:

Projekty přispívající ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedských komunitách, posilující

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: