Granty na výsadby stromů

www.nadacepartnerstvi.cz/Vysadby-stromu-2020-Sazime-budoucnost

31.7.2020

NOVĚ OTEVŘENO: Granty na výsadby stromů 2020 | Sázíme budoucnost
Výzva otevřena až do 31. 7. 2020 | Výše grantu 10 000 Kč – 40 000 Kč
Cíl grantu
Podpora výsadby stromů ve volné krajině a na rozhraní volné krajiny se zastavěným územím, která přispěje k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody. Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí. Podpora společenského postavení aktivních skupin, povzbuzení a pomoc se získáváním zdravé sebedůvěry při psaní a realizaci konkrétních projektů.
 Kompletní výzva ke stažení
Výzva k podávání projektu na výsadbu 2020
 Svou žádost vyplňte do on-line grantové databáze Grantys:
www.nap.grantys.cz

Nevíte si rady? Použijte návod na používání databáze Grantys
 Na co všechno můžete žádat?
zakoupení sazenic stromů a keřů
do maximální ceny 2 000 Kč za 1 sazenici (včetně DPH);
od minimálně 10 kusů sazenic stromů (není možné žádat pouze na výsadbu keřů);
zakoupení nezbytného materiálu
dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby
zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči
propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů
odborný dohled při výsadbě do výše 2000 Kč;
následnou péči po dobu 3 let do výše 300 Kč na jeden vysazený strom (ostatní výdaje na následnou péči po dobu 5 let jsou povinnou spoluúčastí žadatele); 
 Harmonogram výzvy
Výše grantu je 10 000 Kč – 40 000 Kč
do 31. 5. 2020 příjem žádostí pro internetové hlasování Stromy místo letáků
červen-červenec 2020 (bude upřesněno) internetové hlasování Stromy místo letáků
do 31. 7. 2020 příjem žádostí pro hodnocení odbornou komisí (do hodnocení budou zařazeny také projekty odeslané před 1. 6. 2020, které nezískají podporu v internetovém hlasování).
31. 7. 2020 zveřejnění výsledků internetového hlasování
7. 9. 2020 zveřejnění výsledků hodnocení odborné komise
do 30. 9. 2020 uzavření smluv s úspěšnými žadateli.
od 1. 10. do 30. 11. 2020 realizace projektů
do 10. 12. 2020 zaslání zprávy a vyúčtování
do 15. 10. 2021 (jen projekty bez financování následné péče) zaslání následné zprávy o stavu výsadby po jednom roce.
do 15. 10. 2023 (jen projekty s financováním následné péče) zaslání závěrečné zprávy a vyúčtování v případě financování následné péče.
 
Grantová výzva je určena pro podzimní výsadby stromů, tzn. realizace projektu je možná od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2020.
 Potřebujete vědět, jak vybrat sazenice a jak naplánovat výsadbu?