Nadace ČEZ vyhlašuje veřejné grantové řízení Krizová pomoc 2020

www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/krizova-pomoc-2020.html

27.3.2020

Grantové řízení Krizová pomoc 2020 je  zaměřeno na rychlou finanční podporu v případě živelných pohrom, havárií, nehod, pandemií, nebo jiných podobných mimořádných událostí tak, aby došlo v co nejkratší době ke zmírnění, či k odstranění negativních následků.

Žadatel
Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria dané Podmínkami grantového řízení Krizová pomoc 2020.

Výše nadačního příspěvku
 Maximální výše nadačního příspěvku je 50 000 Kč.

Podání Žádosti o nadační příspěvek    
Žádost lze podat výhradně vyplněním a odesláním žádosti prostřednictvím Online systému na webové adrese: www.zadost.online (dále jen jako „evidence“). Nedílnou součástí žádosti jsou povinné přílohy uvedené v Podmínkách a přímo v evidenci.

Vyhlášení výsledků
Žadatel je o výsledku informován bezprostředně po posouzení žádosti, a to prostřednictvím evidence.

Kontakt

Tel.: 211 046 726
Email: info@nadacecez.cz

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: