Mimořádný grant v nouzovém stavu ČR - Nadace Olgy Havlové

www.vdv.cz/programy/fond-podpory-senioru/

26.3.2020

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vyhlašuje nové mimořádné grantové řízení, které reaguje na nouzový stav v ČR. Cílem grantového řízení je podpořit terénní sociální služby určené zejména pro seniory, aby nezůstali doma v izolaci bez přísunu potravin, léků či zdravotní pomoci. Fond podpory seniorů bude omezen na období mimořádných opatření vlády ČR. Vytvořen byl za podpory Generali Investments CEE.

Program podporuje zejména:


úhradu pečovatelské služby na DPP a DPČ
provoz krizové linky
nákup pomůcek pečovatelské služby
příspěvek na dopravu pečovatelské službě
nákup ochranných a dezinfekčních prostředků


Žádosti o příspěvek z programu mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou
obecně prospěšné společnosti
ústavy
spolky a pobočné spolky
evidované církevní právnické osoby


Další informace
maximální výše přiděleného příspěvku je 100 000,- Kč 


žádosti o grant budou projednávany ve zkráceném grantovém řízení průběžně jednou za 2 až 3 týdny
on-line formulář pro podání žádosti
manuál pro žadatele a příjemce grantu 
žádost musí splňovat grantová pravidla