Povinnost založit účetní závěrku do sbírky listin

23.7.2019
TZ: Z KLUB, JUDr. Karel Zuska: K této otázce se v poslední době rozpoutala široká diskuse. Na internetu můžete nalézt různé názory, včetně takových, že se povinnost zakládat účetní závěrky do sbírky listin spolků netýká.

Velmi výstižně a odborně správně je tato otázka popsána na http://www.annojmk.cz/povinnost-zverejnovat-vyrocni-zpravu-ucetni-zaverku-ve-sbirce-listin-spolkoveho-rejstriku, kde Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje upozornila na povinnost a termíny, týkající se povinného založení účetních dokumentů do sbírky listin.

Pokud tyto otázky byly z pohledu nového občanského zákoníku a zákona o veřejných rejstřících snad nejasné, jednoznačnou úpravu přinesla novela zákona o účetnictví účinná od 1. 1. 2016. Tady si dovolím citovat zmíněné stránky ANNO JMK, kde se správně uvádí:

"Povinnost zveřejňovat účetní závěrku mají naopak všechny spolky, protože nově mají tuto povinnost všechny osoby, které jsou zapsány v jakémkoliv z veřejných rejstříků. Podrobnosti stanoví ust. § 21a zák. o účetnictví. Důležitá je zejména lhůta, ve které je potřeba účetní závěrku zveřejnit: zákon stanoví, že účetní závěrka má být zveřejněna do 30 dní od jejího schválení příslušným orgánem (popř. i auditorem, pokud to zákon vyžaduje). U spolků účetní závěrku schvaluje nejvyšší orgán spolku (zpravidla členská schůze, ale stanovy mohou určit i jinak). Nejpozději musí být účetní závěrka zveřejněna do 12 měsíců od rozvahového dne dané účetní závěrky, a to i když nebyla řádně schválena či ověřena (v takovém případě je nutno tuto skutečnost uvést). Přechodná ustanovení stanovila spolkům povinnost doplnit do veřejného rejstříku i účetní závěrky za účetní období, která započala v r. 2014 (lhůta do 31. 3. 2016) a v r. 2015 (lhůta do 30. 11. 2017)."

Z uvedeného plyne, že pokud tak spolky již neučinily, měly by v co nejkratší době založit účetní závěrku za rok 2014 do sbírky listin spolkového rejstříku.

Jakým způsobem postupovat - k tomu využijte tento odkaz https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL.

Převzato: http://www.zklub.cz/clanky/58-spolek-v-roce-2016?