NOVÁ POVINNÁ PŘÍLOHA K ŽÁDOSTEM O DOTACE

5.1.2022
Jde o úplný výpis z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

Úplný výpis z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů – netýká se právnických osob uvedených v § 7 tohoto zákona (např. obec, DSO, vysoké školy, příspěvková organizace obce/města, církve, fyzické osoby…). Bližší informace volně k dispozici Informační systém evidence skutečných majitelů - Ministerstvo spravedlnosti České republiky (justice.cz) a na https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-upozornuje-na-povinnost-dokladat-k-zadosti-o-dotaci-uplny-vypis-z-evidence-skutecnych-majitelu-aktuality-17488.html

 

Jak postupovat pro získání úplného výpisu z evidence skutečných majitelů:

 1. Vlastník datové schránky

Evidující osoba může výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnické osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Osoba skutečného majitele pak může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace. Tyto osoby získají úplný výpis zdarma přes https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik.

2.Subjekt bez datové schránky

Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný krajský/městský soud (po ověření totožnosti žadatele) a to za poplatek tj. kolek – pozn. kolky lze koupit na pobočkách České pošty, s. p., ve výši 70 Kč (za každou stranu výpisu). Proces vyřízení záleží na vytížení příslušného soudu a také na tom, jak žadatel se soudem spolupracuje.

Seznam příslušných soudů