Důležité informace

Přehled dotací pro NNO ze Zlínského kraje v roce 2018

4.2.2020
Zlínský kraj vytváří každoročně přehled dotací poskytnutých pro nestátní neziskové organizace.

Zrušen STATUS veřejné prospěšnosti, NIKOLI však veřejná prospěšnost

30.7.2019
V Praze, 26.9.2017 – JUDr. Alexander Vach. Zákonem č. 303/2017 Sb. bylo „derogačně intervenováno“ do znění občanského zákona č. 89/2012 Sb., a to tak, že s účinností od 1. 1. 2018 se ruší „Status veřejné prospěšnosti“, ALE nadále jest zachována sama „veřejná prospěšnost“.

Ředitelé a jiné statutární orgány neziskových organizací nejsou zaměstnanci

26.7.2019
Advokát JUDr. Karel Zuska přináší informace o rozsudku Nejvyššího soudu České republiky k již dlouho diskutované otázce, zda mezi statutárním orgánem neziskové organizace, který má uzavřenu pracovní smlouvu, a touto organizací může vzniknout pracovní poměr, či nikoli.

Evidence skutečného majitele

26.7.2019
Nová povinnost platí pro neziskové organizace, kdy do 1. ledna 2021 musí zapsat svého skutečného majitele.

Informace pro spolky o povinnosti související s ohlašováním evidenčních údajů

26.7.2019
Ministerstvo spravedlnosti zpracovalo ve spolupráci s Výborem pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace informaci pro spolky a bývalá občanská sdružení o povinnostech, které pro ně vyplývají z občanského zákoníku a ze zákona o veřejných rejstřících.

Povinnost založit účetní závěrku do sbírky listin

23.7.2019
TZ: Z KLUB, JUDr. Karel Zuska: K této otázce se v poslední době rozpoutala široká diskuse. Na internetu můžete nalézt různé názory, včetně takových, že se povinnost zakládat účetní závěrky do sbírky listin spolků netýká.

Jak založit spolek

23.7.2019
Spolek je právnickou osobou, řídí se zákonem č. 89/2012 nový občanský zákoník a je popsán v paragrafech 214 až 302.

Neziskové organizace a EET

27.5.2019
Specifika evidování v případě neziskových organizací. Evidenční povinnost bude vznikat vždy jen ve vztahu k vedlejší podnikatelské činnosti, nebude se týkat hlavní (nepodnikatelské) činnosti neziskové organizace.
DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: