Články
PROGRAM NA PODPORU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ RP19-20
18.12.2019
vložil: Zlínský kraj
Směrem ke školám a školským zařízením je cílem Programu podporovat všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, která musí být součástí dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení prostřednictvím programů, které směřují k rozvoji osobnosti dítěte, žáka nebo pedagoga přes zvyšování klíčových kompetencí a rozvoje osobnosti a vedou ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině dětí nebo kolektivu pracovníků škol a školských zařízení.
Výzva k předkládání žádostí: KUL01-20 Program na podporu kulturních aktivit a akcí
17.12.2019
vložil: Zlínský kraj
Cílem Programu je rozvoj kulturních aktivit a akcí, tj. realizace mimořádných kulturních akcí regionálního a nadregionálního významu.
Podpora včelařství ve Zlínském kraji - vyhlášení výzvy
17.12.2019
vložil: Zlínský kraj
Cílem Programu je podpora začínajících i stávajících včelařů ve Zlínském kraji. Důvodem poskytnutí dotace je potřeba zkvalitnit chov včelstev, udržet a zlepšit opylovací službu ve Zlínském kraji a podpořit obměnu včelího díla.
Výzva k předkládání žádostí: RP06-20 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví
17.12.2019
vložil: Zlínský kraj
Cílem Programu je podpora projektů realizujících dobrovolnickou službu na území Zlínského kraje s akreditací Ministerstva vnitra ČR.
Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2020
17.12.2019
vložil: Zlínský kraj
Cílem Programu je podpora nestátních neziskových organizací a jejich preventivních projektů zaměřených zejména na práci se skupinou dětí, mládeže a mladých dospělých, potenciálně ohroženou vznikem a rozvojem rizikových typů chování nebo problematikou zasažených; a dále vytvoření sítě programů těchto organizací, schopných oslovit uvedené cílové skupiny, navázat a udržet s nimi kontakt, nabízet aktivity a služby směřující k rozvoji pozitivních životních alternativ
Termín pro nominace cenu MOSTY se krátí
11.12.2019
vložil: Zlínský kraj
NRZP ČR každoročně vyhlašuje cenu MOSTY pro ocenění nejlepších projektů, jednotlivců či konkrétních činů ve prospěch osob se zdravotním postižením.
Poradenské místo pro seniory a zdravotně postižené občany
9.12.2019
vložil: Zlínský kraj
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje ve spolupráci s MěÚ Otrokovice provozuje poradenské místo.
Dotační programy Zlínského kraje na rok 2020
5.12.2019
vložil: Zlínský kraj
Přehled dotačních programů pro rok 2020
Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: