Články
POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ V OBLASTI MLÁDEŽE V ROCE 2020
8.1.2020
vložil: Zlínský kraj
Odbor pro mládež vyhlašuje pro rok 2020 podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Investičního programu 133710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.
Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí. Co se mění v roce 2020?
7.1.2020
vložil: Zlínský kraj
Stejně jako v předchozích letech přinese i rok 2020 v oblasti práce a sociálních věcí řadu změn. Od ledna dojde k dalšímu rekordnímu růstu důchodů, minimální mzdy a spolu s ní všech úrovní zaručené mzdy. MPSV pod vedením ministryně Jany Maláčové (ČSSD) se podařilo po dlouhých 12 letech nalézt podporu pro navýšení rodičovského příspěvku.
Výzva k předkládání žádostí k programu MaS03-20 Činnost a rozvoj mládežnického sportu
18.12.2019
vložil: Zlínský kraj
Cílem Programu je zvýšení úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích ve Zlínském kraji.
PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL
18.12.2019
vložil: Zlínský kraj
Cílem Programu je zvýšení úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích ve Zlínském kraji.
Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu MaS01-20
18.12.2019
vložil: Zlínský kraj
Cílem Programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji.
Podpora ekologických aktivit v kraji RP04-20
18.12.2019
vložil: Zlínský kraj
Hlavní náplní projektů je vzdělávání rozlišných cílových skupin v oblasti udržitelného rozvoje a žadatelem vytvořené nové výukové materiály, výukové programy, poskytnuté poradenství nebo uspořádání významných akcí se zaměřením na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO).
BESIP ZLÍNSKÉHO KRAJE RP11-20
18.12.2019
vložil: Zlínský kraj
Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: