Články
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, z.s.
29.8.2022
vložil: Zlínský kraj
Společnost zastřešuje organizace zabývající se migrací a integrací cizinců. Soustředí nabídku a poptávku pomoci pro uprchlíky na jednom místě.
Semináře: Dotace EU a projektové a finanční řízení
23.8.2022
vložil: Zlínský kraj
Eurocentrum Zlín ve spolupráci MMR ČR pořádá ve Zlíně v budově TIC ve čtvrtek a v pátek 1. a 2. září semináře o projektovém a finančním řízení vedené lektorem Ing. Lukášem Meleckým, Ph.D.
Hostětínská klimatická akademie 2022/23
26.7.2022
vložil: Zlínský kraj
Workshop ke společnému vzdělávání
11.7.2022
vložil: Zlínský kraj
Krajský workshop pro pracovníky/pracovnice školních poradenských pracovišť i pedagogické pracovníky se zájmem o problematiku společného vzdělávání a práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, se zaměřením na disharmonický vývoj osobnosti u dětí a poruchy chování. Akce je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III.
Jak zvládají krize české nadace a nadační fondy?
1.7.2022
vložil: Zlínský kraj
Nadační sektor prochází náročným obdobím. Pravděpodobně tím nejnáročnějším za dobu své existence od počátku devadesátých let minulého století.
Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2023
30.6.2022
vložil: Zlínský kraj
Vláda svým usnesením č. 540 ze dne 22. června 2022 schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2023.