Články
Přehled webových odkazů pro zaměstnavatele
22.4.2020
vložil: Zlínský kraj
Stav k 20.4.2020
Výzvy pro 50. DEN ZEMĚ
22.4.2020
vložil: Zlínský kraj
Web (nejen) pro rodiče www.jdeteven.cz připravil krásných 20 výzev ven. Vyrazte na oslavu Dne Země ven a hned si odškrtněte některou z výzev.
DobroVID-19
21.4.2020
vložil: Zlínský kraj
DobroVID je nový pomocník pro koordinátory dobrovolníků nebo kohokoli, kdo se třeba i dočasně ocitl v podobné roli.
Výběrové řízení na sbírku Adventní koncerty České televize 2020
21.4.2020
vložil: Zlínský kraj
Česká televize vyhlašuje výběrové řízení na příspěvky z Adventních koncertů České televize 2020. Sbírka, která v předešlém roce rozdělila částku přes 10 milionu korun mezi čtyři vybrané projekty, je nyní na dosah i Vám.
GRANTOVÝ PROGRAM ŠKODA AUTO – MOBILITA
17.4.2020
vložil: Zlínský kraj
ŠKODA AUTO věnuje 100 osobních vozidel ŠKODA Octavia organizacím poskytujícím terénní služby
POŽÁDEJTE O NADAČNÍ PŮJČKU V PROGRAMU 3P
17.4.2020
vložil: Zlínský kraj
NROS vyhlašuje 3. výběrové kolo XII. ročníku Programu 3P. Tento ojedinělý program pomáhá neziskovým organizacím formou nekomerčních půjček realizovat projekty, na které očekávají peníze přislíbené z veřejných zdrojů. Uzávěrka příjmu žádostí je 11. května 2020.
Přehled webových odkazů s aktuálními informacemi ke dni 14. 4. 2020 k současné situaci
16.4.2020
vložil: Zlínský kraj
Nouzový stav v ČR z důvodu prokázání výskytu onemocnění COVID-19: Přehled webových odkazů pro zaměstnavatele (stav k 14. 4. 2020 )
AVPO přináší Vyhodnocení dotazníku COVID 19 – dopady vládních opatření na projekty – dotace
15.4.2020
vložil: Zlínský kraj
Termín sběru dat: 30. března – 2. dubna 2020 Respondenti: Členské organizace AVPO ČR a držitelé Značky spolehlivosti