Články
Výzva k předkládání žádostí k programu MaS03-20 Činnost a rozvoj mládežnického sportu
18.12.2019
vložil: Zlínský kraj
Cílem Programu je zvýšení úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích ve Zlínském kraji.
PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL
18.12.2019
vložil: Zlínský kraj
Cílem Programu je zvýšení úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích ve Zlínském kraji.
Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu MaS01-20
18.12.2019
vložil: Zlínský kraj
Cílem Programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji.
Podpora ekologických aktivit v kraji RP04-20
18.12.2019
vložil: Zlínský kraj
Hlavní náplní projektů je vzdělávání rozlišných cílových skupin v oblasti udržitelného rozvoje a žadatelem vytvořené nové výukové materiály, výukové programy, poskytnuté poradenství nebo uspořádání významných akcí se zaměřením na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO).
BESIP ZLÍNSKÉHO KRAJE RP11-20
18.12.2019
vložil: Zlínský kraj
PROGRAM NA PODPORU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ RP19-20
18.12.2019
vložil: Zlínský kraj
Směrem ke školám a školským zařízením je cílem Programu podporovat všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, která musí být součástí dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení prostřednictvím programů, které směřují k rozvoji osobnosti dítěte, žáka nebo pedagoga přes zvyšování klíčových kompetencí a rozvoje osobnosti a vedou ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině dětí nebo kolektivu pracovníků škol a školských zařízení.
Výzva k předkládání žádostí: KUL01-20 Program na podporu kulturních aktivit a akcí
17.12.2019
vložil: Zlínský kraj
Cílem Programu je rozvoj kulturních aktivit a akcí, tj. realizace mimořádných kulturních akcí regionálního a nadregionálního významu.
Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: