Články
BÍLÁ PASTELKA
13.10.2020
vložil: Zlínský kraj
21. ročník veřejné sbírky 12.-14.10.2020
OSVĚTA PRO NEZISKOVÝ SEKTOR v oblasti boje proti financování terorismu
7.10.2020
vložil: Zlínský kraj
Přestože nevládní neziskové organizace vykonávají pro společnost mnoho užitečných činností, mohou být zneužity také k financování nebo jiné podpoře terorismu. K tomu může dojít i bez vědomí samotné organizace a je proto třeba této oblasti věnovat náležitou pozornost. Jako vhodná prevence může posloužit znalost možných způsobů zneužití, ale také opatření ke zmírnění rizik a jejich předcházení a detekci.
Soutěžní výzva LÍSKY STROMY A MY
21.9.2020
vložil: Zlínský kraj
Slavnostní otevření Regionálního dobrovolnického centra Zlínského kraje
31.8.2020
vložil: Zlínský kraj
Den otevřených dveří 10.9.2020 od 10 do 16:00 hod. Tř. T. Bati 204, Zlín
Konference Aktivní senioři ve Zlínském kraji 2020
27.8.2020
vložil: Zlínský kraj
Konference je určená pro zástupce seniorských organizací.
Specializační studium pro školní koordinátory EVVO IV
21.8.2020
vložil: Zlínský kraj
LÍSKA ve spolupráci s ALCEDEM – střediskem volného času Vsetín a Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty plánuje otevření nového kurzu akreditovaného specializačního studia pro školní koordinátory EVVO pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ i SVČ.