Články
Zvyšování uplatnění mladých lidí na trhu práce - vzdělávací cyklus
17.2.2021
vložil: Zlínský kraj
Projekt YOUTH IMPACT Vás tímto zve na sérii workshopů zaměřených na plánování dopadu, evaluaci a její využití v organizacích, které se zaměřují na podporu zaměstnávání mladých lidí ve věku 15-29 let.
DEN BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU
9.2.2021
vložil: Zlínský kraj
Z pohledu Policie České republiky je kriminalita páchaná v digitálním prostředí poměrně mladým fenoménem. Nárůst trestné činnosti páchané v prostředí internetu zaznamenáváme zejména v posledních deseti letech.
Nabídka vzdělávacích programů Líska, z.s.
8.2.2021
vložil: Zlínský kraj
Líska má nejen pro školy připraveny na letošní rok zajímavé vzdělávací akce.
Dárcovská novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů
8.2.2021
vložil: Zlínský kraj
TZ/AVPO ČR/Jan Kvarda Praha, 4. února 2021: Daňová novela, která soukromým dárcům umožní za uplynulý a letošní rok zvýhodněný daňový odpis, byla zveřejněna ve Sbírce zákonů. Novelu iniciovala Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, která dlouhodobě považuje podporu soukromého dárcovství ze strany státu za předpoklad trvalého rozvoje neziskového sektoru a sociálních služeb.
Výzva k nominaci členů zastupujících neziskový sektor do pracovní skupiny k tvorbě metodiky participace
5.2.2021
vložil: Zlínský kraj
Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace vyhlašuje veřejnou výzvu k podávání nominací kandidátů zastupujících nestátní neziskový sektor na členství v pracovní skupině pro zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech
Evropský sbor solidarity 
4.2.2021
vložil: Zlínský kraj
Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti.  Zároveň nabízí příležitost získat nové  dovednosti a pracovní zkušenosti, které zlepší jejich postavení na trhu práce.
#MytyoNezisku č.17 „Neziskovka nemůže zkrachovat“ Co my na to?
29.1.2021
vložil: Zlínský kraj
Společnost AVPO ČR uvádí další "mýtus" na pravou míru .
Zavedení sdíleného pracovního místa
26.1.2021
vložil: Zlínský kraj
Novela zákoníku práce zavádí institut sdíleného pracovního místa, díky kterému může zaměstnavatel rozdělit jedno pracovní místo mezi více zaměstnanců s kratší pracovní dobou.