Články
Dětská adaptační skupina pro děti z Ukrajiny
27.4.2022
vložil: Zlínský kraj
Orel jednota Zlín provozuje dětskou adaptační skupinu pro děti z Ukrajiny od 2 do 6 let.
Férová snídaně
25.4.2022
vložil: Zlínský kraj
Férová snídaně je největší česká akce na podporu pěstitelů ve světě.
Jsme na Facebooku - Neziskové organizace Zlínského kraje
19.4.2022
vložil: Zlínský kraj
Pojďte se propojit na Facebooku
Výběrové řízení na sbírku Adventní koncerty České televize 2022
13.4.2022
vložil: Zlínský kraj
Česká televize vyhlašuje výběrové řízení na příspěvky z Adventních koncertů České televize 2022. Sbírka, která v předešlém roce rozdělila částku přes 18,6 milionu korun mezi čtyři vybrané projekty, je nyní na dosah i Vám.
Dotační program Podpora integrace romské menšiny
12.4.2022
vložil: Zlínský kraj
Vyhlášení Výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu integrace romské menšiny v roce 2022
Vyhlášení ankety „Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2021“
5.4.2022
vložil: Zlínský kraj
Vyhlašovatelem ankety je Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje, z.s.
Grantová výzva na výsadbu alejí
31.3.2022
vložil: Zlínský kraj
Cílem této grantové výzvy je zvýšit odolnost naší krajiny prostřednictvím výsadeb alejí a terénních úprav zlepšujících vodozádržné schopnosti alejí.
Veřejné konzultace k přípravě Akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2023 až 2024
29.3.2022
vložil: Zlínský kraj
Cílem vyhlášených veřejných konzultací je shromáždění návrhů na závazky České republiky v oblasti otevřeného vládnutí, které by mohly v následujících dvou letech přispět k otevřenějšímu vládnutí v České republice.
Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: