Články
Nominujte Pečujícího roku 2021
15.7.2021
vložil: Zlínský kraj
Cena Pečující roku vyhledává a oceňuje ty, kteří neformálně pečují o své blízké. Na skutečných lidských příbězích a zkušenostech ukazuje, že si pečující zaslouží naše uznání.
Vláda schválila Strategii spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030
13.7.2021
vložil: Zlínský kraj
Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030 („Strategie“) chápe nestátní neziskové organizace jako stabilní a silné partnery veřejné správy při naplňování potřeb české společnosti.
Na pomoc jižní Moravě lidé poslali přes 900 milionů korun
1.7.2021
vložil: Zlínský kraj
Lidé se semkli, aby pomohli obcím na jihu Moravy zasažených tornádem. Přispívají finančními dary, materiálně i vlastníma rukama.
Adaptačně integrační kurzy pro vybrané skupiny nově příchozích cizinců
29.6.2021
vložil: Zlínský kraj
Zahájení ostrého provozu povinných adaptačně integračních kurzů pro vybrané skupiny nově příchozích cizinců, kterým bylo po 1.1.2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu v ČR (např. zaměstnanecká karta apod.).
POMOC JIHOMORAVSKÉMU KRAJI
29.6.2021
vložil: Zlínský kraj
Seminář Novela exekučního řádu a insolvenčního zákona
23.6.2021
vložil: Zlínský kraj
Seminář se koná 16.7.2021 a je určen pro pracovníky městských úřadů a poskytovatele sociálních služeb, kteří se věnují lidem v nepříznivé sociální situaci.
Zveřejnění účetní závěrky
22.6.2021
vložil: Zlínský kraj
Povinnost zveřejnění účetní závěrky je v zákonech zakotvena již dlouhou dobu, i přesto ji většina účetních jednotek nedodržuje. Přitom možné sankce za nesplnění mohou být velké. Dokdy účetní závěrku zveřejnit a jaká novinka nastala pro rok 2021?