Články
TAMJDEM - Daruj svůj čas a zapoj se do práce, která má smysl!
29.11.2022
vložil: Zlínský kraj
Zajímají vás výzvy a dopady manuální dobrovolnické pomoci? Zapojte se do našich fokusních skupin pro neziskovky.
PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2022 - ENERGIE
2.11.2022
vložil: Zlínský kraj
Účelem této Výzvy je pokrytí nákladů na úhradu energií souvisejících s provozem prostor sloužících pro volnočasové pohybové aktivity dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 let.
Týden rané péče
1.11.2022
vložil: Zlínský kraj
V termínu 7.-13.11.2022 probíhá celostátní osvětová kampaň Týden rané péče.
MIMOŘÁDNÁ VÝZVA PRO RANOU PÉČI PRO ROK 2023
27.10.2022
vložil: Zlínský kraj
Zlínský kraj vyhlašuje mimořádnou výzvu pro ROZVOJ KAPACIT RANÉ PÉČE ve Zlínském kraji pro rok 2023.
Mimořádná dotační výzva Ministerstva práce a sociálních věcí - prodloužení termínu!
26.10.2022
vložil: Zlínský kraj
Jedná se o mimořádnou dotační výzvu MPSV k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny v rámci center pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let).