Zlínský kraj vyhlašuje dotační řízení
22.12.2021
vložil: Zlínský kraj

Dotační PROGRAMY:

MAS03-22 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU

MAS02-22 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 3000 OBYVATEL

MAS01-22 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU

SOC01-22 PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH AKTIVIT

KUL05-22 OTEVŘENÉ BRÁNY

KUL04-22 PROGRAM NA PODPORU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KUL03-22 PROGRAM NA PODPORU STAVEBNÍ OBNOVY A RESTAUROVÁNÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMU

KUL01-22 PROGRAM NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT A AKCÍ REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU

RP19-22 PROGRAM NA PODPORU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ

RP18-22 PROGRAM NA ÚPRAVU LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS VE ZLÍNSKÉM KRAJI

RP17-22 PODPORA ZMÍRNĚNÍ NÁSLEDKŮ SUCHA V LESÍCH

RP12-22 DOTACE OBCÍM PRO JEDNOTKY SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

RP11-22 BESIP ZLÍNSKÉHO KRAJE

RP08-22 PODPORA VČELAŘSTVÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

RP07-22 PROGRAM NA PODPORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ

RP06-22 PROGRAM NA PODPORU AKREDITOVANÉHO DOBROVOLNICTVÍ

RP04-22 PODPORA EKOLOGICKÝCH AKTIVIT V KRAJI

 

POZOR - NOVÁ POVINNÁ PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI!!! 

Úplný výpis z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů – netýká se právnických osob uvedených v § 7 tohoto zákona (např. obec, DSO, vysoké školy, příspěvková organizace obce/města, církve, fyzické osoby…). Bližší informace volně k dispozici Informační systém evidence skutečných majitelů - Ministerstvo spravedlnosti České republiky (justice.cz) a na https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-upozornuje-na-povinnost-dokladat-k-zadosti-o-dotaci-uplny-vypis-z-evidence-skutecnych-majitelu-aktuality-17488.html


 1. Vlastník datové schránky

Evidující osoba může výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnické osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Osoba skutečného majitele pak může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace. Tyto osoby získají úplný výpis zdarma přes https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik.

 

2.Subjekt bez datové schránky

Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný krajský/městský soud (po ověření totožnosti žadatele) a to za poplatek tj. kolek – pozn. kolky lze koupit na pobočkách České pošty, s. p., ve výši 70 Kč (za každou stranu výpisu). Proces vyřízení záleží na vytížení příslušného soudu a také na tom, jak žadatel se soudem spolupracuje.