Zlínský kraj vyhlašuje dotační programy pro neziskové organizace
22.12.2020
vložil: Zlínský kraj
Jedná se o podporu v oblastech: sociální věci, mládež a sport, kultura a rozvojové programy

RP04-21 Podpora ekologických aktivit v kraji
RP06-21 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví
RP07-21 Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování
RP08-21 Podpora včelařství ve Zlínském kraji
RP11-21 BESIP Zlínského kraje
RP17-21 Podpora zmírnění následků sucha v lesích
RP18-21 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve ZK

KUL01-21 Program na podporu kulturních aktivit a akcí
KUL03-21 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu

SOC01-21 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit

MaS01-21 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu
MaS02-21 Podpora sportu v obcích do 2000 obyvatel
MaS03-21 Činnost a rozvoj mládežnického sportu

Aktuálně vyhlášené výzvy naleznete zde: https://www.kr-zlinsky.cz/aktualne-v-yhlasene-vyzvy-cl-4106.html