ZLÍNSKÝ KRAJ SE PŘIPOJÍ K NOCI DŮSTOJNOSTI, UCTÍ TAK PAMÁTKU DOROTY ŠANDOROVÉ
5.1.2023
vložil: Zlínský kraj
ZLÍNSKÝ KRAJ – Uctít památku Doroty Šandorové, klientky jindřichohradeckého domova pro lidi s mentálním postižením, která byla v noci z 6. na 7. ledna 2021 brutálně zavražděna zaměstnancem tohoto zařízení, je smyslem pietní akce Noc důstojnosti, jež se v pátek 6. ledna uskuteční na několika místech v České republice.

Připojí se k ní také Zlínský kraj, který od 17:30 hod. uspořádá pietní akt na terase Baťova mrakodrapu, sídla kraje.

„Chceme tak vyjádřit poděkování všem, kdo se svojí prací snaží vytvářet vhodné podmínky a poskytují péči a podporu všem lidem s mentálním postižením. Musíme dělat všechno pro to, aby se tento otřesný případ v budoucnu již nikdy neopakoval a aby všem lidem se zdravotním postižením byl zajištěn důstojný život. Tomu jdeme aktivně vstříc například naším projektem transformace pobytových sociálních služeb. Jde o postupný přechod z ústavního typu péče o osoby se zdravotním postižením na ten více přirozený, komunitní, například formou chráněného bydlení pro menší počet klientů. Ten umožňuje, že jsou sociální pracovníci v neustálém a pravidelném kontaktu se všemi klienty a navzájem se tak dobře znají a vědí, že si mohou důvěřovat. V dohledné době hodláme nově otevřít dvě takováto zařízení, a to na Velehradě pro celkem šest klientů a dále také v Kelči,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Hana Ančincová.

Ve Zlínském kraji se 6. ledna k akci připojí také další organizace:

Sociální služby Uherské Hradiště –Sloužena budemše v kapli Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad – Buchlovská, 16:00 hod.

Sociální služby Vsetín – Pietní akce proběhne napříč všemi službami této organizace, v 17:00 hod. bude symbolicky zapálena svíčka. 

Naděje Otrokovice – Proběhne pietní zapálení svíček v otrokovickém parku před Společenským domem, 16:00 hod.

Naděje Zlín – Pouť důstojnosti, od 12:00 hod. na parkovišti pod hradem Buchlov, povede po Cyrilometodějské stezce přes obec Chabáně na Velehrad, kde se v 16:00 hod. zástupci organizace připojí ke mši sloužené v kapli Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad – Buchlovská.

Zlínský kraj se připojí k Noci důstojnosti, uctí tak památku Doroty Šandorové | Zlínský kraj (kr-zlinsky.cz)