ZLÍNSKÝ KRAJ OCENÍ TY, KTEŘÍ SE VĚNUJÍ PÉČI O SVÉ BLÍZKÉ
4.4.2023
vložil: Zlínský kraj
Rada Zlínského kraje vyhlašuje 7. ročník ankety Ocenění pečujících osob Zlínského kraje - kategorie pečující osoba. Návrhy na udělení ceny je možné posílat na krajský úřad až do konce srpna.

Slavnostní vyhlášení a předání ocenění je naplánováno na listopad.

„Ústřední myšlenkou ankety je naše snaha o zviditelnění a podporu takzvaně neformálních pečujících. Mnohdy jsou to totiž lidé pro většinovou společnost téměř neviditelní. Chodí do práce, starají se o domácnost jako všichni ostatní. Kromě toho však ještě pečují o své blízké, obvykle na úkor vlastních sil. Ačkoliv jde o velmi potřebnou a náročnou práci, často zůstává nedoceněná,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, jejíž gescí je sociální oblast.

Předkládat návrhy na udělení ocenění lze až do 31. srpna 2023. Podaný návrh musí obsahovat kompletně vyplněný nominační formulář včetně příloh, podrobné zdůvodnění podávaného návrhu, výslovný souhlas osoby, o kterou je pečováno (případně jejího zákonného zástupce či opatrovníka) se zpracováním citlivých údajů a minimálně jeden podpůrný referenční dokument.

Odměnou pro oceněné pečující osoby, které vybere odborná hodnotící komise, bude finanční dar ve výši 15 tisíc korun. Vyhlášení výsledků ankety a předání ocenění je plánováno na listopad.

Výzva a další informace včetně nominačního formuláře jsou k dispozici na webu kraje: https://bit.ly/PecujiciZK2023

Kontaktní osoby v případě jakýchkoliv dotazů:
Bc. Kateřina Bednárková, tel.: 577 043 329, e-mail: katerina.bednarkova@kr-zlinsky.cz
Mgr. Kolářová Jana DiS., tel.: 577 043 308, e-mail: jana.kolarova@kr-zlinsky.cz.

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: