Zlínský kraj nově podpoří odbornou činnost v památkové péči
18.4.2023
vložil: Zlínský kraj
Podpořit projekty spolků, které pomáhají chránit kulturní památky v regionu a zároveň popularizují památkovou péči, je cílem dotačního program, který letos nově vyhlašuje Zlínský kraj. Vyčleněno pro něj má 600 tisíc korun. Žádosti o podporu bude možno předkládat od 9. května.

Se zbrusu novým dotačním programem zaměřeným na podporu odborné činnosti v památkové péči přichází Zlínský kraj. Podpoří z něj veřejně prospěšné projekty spolků či jiných subjektů, které pomáhají chránit nemovité i movité památky na území Zlínského kraje a péči o ně zároveň popularizují.

„Z tohoto dotačního programu chceme podporovat například vydávání sborníků a periodik nebo pořádání konferencí, seminářů, přednášek či výstav. Tedy aktivity, které významně přispívají ke zvyšování povědomí veřejnosti o kulturně historickém bohatství Zlínského kraje, posilování regionálního patriotismu a vytváření pozitivního obrazu památkové péče v kraji,“ uvedla radní Zlínského kraje pro kulturu Zuzana Fišerová s tím, že dotace bude možno získat v rozmezí od 30 tisíc do 120 tisíc korun. Celkem má kraj pro tento dotační program letos vyčleněno 600 tisíc korun.

Příjem žádostí o finanční podporu z programu bude spuštěn 9. května a potrvá do 31. května letošního roku. Více informací na https://zlinskykraj.cz/dotace/kul07-23-program-na-podporu-odborne-cinnosti-v-pamatkove-peci. 

Zdroj: Zlínský kraj nově podpoří odbornou činnost v památkové péči - Zlínský kraj (zlinskykraj.cz)