Zdání klame 2022. Akce, která nejen vzdělává, ale i potěšila
5.9.2022
vložil: Zlínský kraj
Poslední srpnové úterý se ve Zlíně uskutečnil krajský workshop fokusní skupiny pro rovné příležitosti s účastí odborníků z řad pracovníků školních poradenských pracovišť, pedagogů, asistentů pedagoga s názvem Zdání klame – sebepoznávání, vztahy a kooperace.

Akce byla pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III.
Padesátka účastníků se sešla v přednáškovém sále Přírodovědně-technického a jazykového centra Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Jednání zahájila krajská radní pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová.

„Zlínský kraj dlouhodobě prosazuje hodnoty inkluzivního vzdělávání a hledá cesty k rozvoji všech oblastí a jejich potenciálu. Věřím, že k tomu velmi napomohla i dnešní akce. Jsem ráda, že společně hovoříme o tom, jak podpořit rozvoj dětí, žáků, studentů v našem školství. K účinné pomoci je zapotřebí spolupráce všech zapojených subjektů, poradenských pracovníků, pedagogů i celých pedagogických sborů,“ zdůraznila radní Zuzana Fišerová.

V úvodních vystoupeních seznámila Jana Galová z realizačního týmu pedagogy s tématem rovných příležitostí v krajském akčním plánování, výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na rozvoj potenciálu žáků v SŠ, VOŠ a připravovaných akcích projektů KAP III a IKAP II. Potenciál Sociálně-pedagogické poradny a zkušenosti z praxe představila Jaroslava Pavlíčková, o činnosti Linky SOS Zlín promluvila její ředitelka Irena Majtnerová. Následovala odborná přednáška Andreje Drbohlava týkající sebepoznávání, sebepoznávacích projektů ve třídě. Odpoledne se účastníci mohli zapojit do inspirativních workshopů dle svého výběru (záměrná sebepoškozování, poruchy příjmu potravy u mladistvých, smysl v nesmyslu, případová konference jako metoda řešení složitých situací žáka a jeho rodiny).

Akce, která nejen vzdělává, ale i těší. Tak lze hodnotit celý krajský workshop. Organizátory i přednášející potěšily velmi kladné zpětné vazby týkající se kvalitní organizace, přínosů k rozvoji pedagogických kompetencí a velmi příjemné atmosféry.

Zdroj: Zdání klame 2022. Akce, která nejen vzdělává, ale i potěšila - Zkola

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: