XXI. KRAJSKÁ KONFERENCE o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji
8.9.2022
vložil: Zlínský kraj
Hlavní téma: VZDĚLÁVÁNÍ V ČASE KLIMATICKÉ KRIZE

XXI. Krajská konference o EVVO ve Zlínském kraji,

21. září 2022, 9 – 15 hodin.

Vzdělávání v čase klimatické krize – proč a jak se učit o změně klimatu.

Pod záštitou Bc. Hany Ančincové, náměstkyně hejtmana Zlínského kraje

 

Místo konání: areál Parku ROCHUS, Uherské Hradiště, www.parkrochus.cz

Pořadatelé: Zlínský kraj, Líska, z.s., Park ROCHUS, o.p.s., SVČ Klubko Staré Město, DDM Šikula Uherské Hradiště, VIS Bílé Karpaty s finanční podporou Zlínského kraje a MŽP.

Program:

• Přivítání se slováckou folklorní chvilkou

• Úvodní společný BLOK I: nominace na CENU EVVO, referáty k tématu.

• BLOK II paralelně ve dvou sekcích:

Sekce A pro MŠ a I. stupeň ZŠ, ŠD, SVČ, síť Mrkvička

Sekce B pro II. stupeň ZŠ a SŠ, SVČ, síť MRKEV

V programu exkurze areálem parku ROCHUS, výstavy, prodejní stánky, výměna zkušeností a sdílení.

Občerstvení, Férová kavárna a zajímavé materiály pro účastníky.

 

Přihlašování:

Přihláška ke stažení na Líska - XXI. Krajská konference EVVO ve Zlínském kraji (liska-evvo.cz)

K přihlášení využijte elektronický formulář přihlášky,

https://forms.gle/wbqwYi73MDM6DNm17

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: