Workshop ke společnému vzdělávání
11.7.2022
vložil: Zlínský kraj
Krajský workshop pro pracovníky/pracovnice školních poradenských pracovišť i pedagogické pracovníky se zájmem o problematiku společného vzdělávání a práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, se zaměřením na disharmonický vývoj osobnosti u dětí a poruchy chování. Akce je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III.

Workshop se uskuteční dne 30. 8. 2022 v Přednáškovém sále Přírodovědně-technického a jazykového centra Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Termín je zvolen záměrně tak, aby nedocházelo ke zbytečnému narušování chodu školy během běžných vyučovacích dnů.

V dopolední části se můžete těšit na přednášky odborníků na problematiku poruch chování, příjmu potravy, sebepoškozování, odpoledne budete mít na výběr ze čtyř workshopů na různá témata související s výše uvedenými dopoledními tématy, ale také např. s případovými konferencemi a jejich vedením v rámci školy apod.

Program workshopu i způsob přihlášení bude upřesněn ředitelkám a ředitelům škol prostřednictvím mailu během prázdnin, předpokládáme přelom července a srpna. Kapacita je omezená, sledujte prosím portál Zkola, část Krajský akční plán rozvoje vzdělávání nebo FB KAP Zlínský kraj. Pokud byste měli zájem o zaslání programu přímo na Vaši mailovou adresu, využijte níže uvedeného kontaktu.

Zdroj: Workshop ke společnému vzdělávání - Zkola