Vzdělávání dospělých Erasmus - konzultační den ve Zlíně
14.2.2024
vložil: Zlínský kraj
Ve čtvrtek 14. března 2024 proběhne pod záštitou Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve Zlíně konzultační den k možnostem zapojení se do programu Erasmus+ v oblasti vzdělávání dospělých.

Kdy: 14. března 2024, 13:30 – 17:00

Kde: Regionální kancelář Domu zahraniční spolupráce pro Zlínský kraj, Potoky 267, 760 01 Zlín (Pobočka se nachází v 2. patře budovy Národního pedagogického institutu)

Popis akce:

Ve čtvrtek 14. března proběhne pod záštitou Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve Zlíně konzultační den k možnostem zapojení se do programu Erasmus+ v oblasti vzdělávání dospělých.
Srdečně zveme již 14. března na nezávaznou konzultaci kteroukoliv neziskovou organizaci, která v kraji působí v oblasti vzdělávání dospělých a která má chuť uspořádat vzdělávací mobilitu pro dospělé účastníky vzdělávání nebo má zájem o navázání partnerství se zahraniční organizací s cílem sdílet svoje zkušenosti, společně vyvíjet nové metody, postupy apod.

V rámci Erasmus+ mohou organizace žádat u Domu zahraniční spolupráce o grantovou podporu právě těchto aktivit.

Zájemce o konzultaci prosíme o potvrzení účasti prostřednictvím tohoto formuláře https://dzs.attendu.com/event/92b3ea798b8efd5ff7141ff2?p=65cb57b4cd8d57a9c9b398f5&lang=cs

 Účast na akci je zcela zdarma.

V případě dotazů se obracejte na e-mail nikola.peckova@dzs.cz.
Více informací o programu Erasmus+ v oblasti vzdělávání dospělých najdete zde: https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/vzdelavani-dospelych.