Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit dětí a mládeže v roce 2021
18.11.2020
vložil: Zlínský kraj
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „žádosti“) na podporu aktivit dětí a mládeže v roce 2021. Výzvy jsou zaměřeny na podporu nestátních neziskových organizací, které se věnují práci s dětmi a mládeží, příp. pracovníkům s dětmi a mládeží.

Žádosti pro rok 2021 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí v první polovině listopadu 2020.
Termín pro podání žádostí je uveden u jednotlivých výzev. Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

 

Výzva č. 1 - „NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“  Oprávněný žadatel: je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“ 

Termín pro podání žádostí: 7. 12. 2020 

Výzva č. 2 - střešní organizace
Oprávněný žadatel: na základě svazového principu sdružuje právnické osoby, které mají alespoň v 70 % ve svých zřizovacích dokumentech zakotvenu práci s dětmi a mládeží jako jednu ze stěžejních činností 

Termín pro podání žádostí: 7. 12. 2020 

Výzva č. 3 - pro nestátní neziskové organizace
Oprávněným žadatelem jsou nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností)

Termín pro podání žádostí: 21. 12. 2020 

Odkaz na výzvu: https://www.msmt.cz/mladez/podpora-nestatnich-neziskovych-organizaci-pro-rok-2021-v?lang=1&ref=m&source=email