Výzva zaměřená na modernizaci ekocenter v návaznosti na klimatické vzdělávání
16.9.2022
vložil: Zlínský kraj
18. výzva - Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu

Výzva cílí na komplexní projekty modernizace vzdělávacích environmentálních center. Typovým projektem je úprava či změna zázemí centra environmentálního vzdělávání, při níž dojde ke snížení konečné spotřeby energie, k instalaci obnovitelných zdrojů či k realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu. Podstatné je přitom to, aby provedená opatření našla své využití v rámci nabídky vzdělávacích programů daného ekocentra.

Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
Opatření 1.3.9 – Investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center
Ekocentra mohou navíc pro dofinancování svých modernizačních projektů využít možnosti čerpání doplňkové půjčky, příp. dotace z Národního programu Životní prostředí. Půjčku nebo dotaci lze čerpat až do výše celkových způsobilých výdajů.

Příjem žádostí běží až do 31. května 2023.

Další informace: 18. výzva – Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu – Operační program Životní prostředí (opzp.cz)