Výzva k zaslání podnětů k návrhu priorit Strategie vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2021 až 2030
10.6.2020
vložil: Zlínský kraj
Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 8. června 2020 zveřejnil výzvu k zaslání podnětů k návrhu priorit Strategie vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2021 až 2030.

Cílem výzvy je poskytnout všem zástupcům NNO příležitost aktivně se zapojit do tvorby Strategie a prostřednictvím veřejné konzultace obsáhnout co nejširší spektrum názorů. Zaslaný podnět by měl mít strategickou povahu a věnovat se průřezovým tématům občanského sektoru (např. spolupráce státu a občanského sektoru, firemní dárcovství, statistiky a data o NNO, mediální obraz apod.).

Detail výzvy naleznete na uvedeném odkazu: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/vyzva-pro-nestatni-neziskove-organizace-k-zaslani-podnetu-k-navrhu-priorit-strategie-vuci-nestatnim-neziskovym-organizacim-na-leta-2021-az-2030-181917/

Máte-li zájem se zapojit do veřejné konzultace, vyplňte formulář a zašlete na emailovou adresu: fungacova.hana@vlada.cz do 26. června 2020. V případě více tematických podnětů, prosím uveďte každý podnět na samostatný formulář.

 

 

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: