Výzva k předkládání žádostí: RP06-20 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví
17.12.2019
vložil: Zlínský kraj
Cílem Programu je podpora projektů realizujících dobrovolnickou službu na území Zlínského kraje s akreditací Ministerstva vnitra ČR.

Důvodem poskytnutí dotace je přispět realizátorům na vzrůstající náklady na realizaci jejich projektů a podpořit vznik dalších projektů, které získávají dobrovolníky, jejichž bezplatná práce v oblasti sociální, zdravotní péče, vzdělání, mládeže, ekologie a ochrany přírody, pomáhá doplňovat kvalitu služeb a pracovní síly.

V rámci uvedené dotace jsou očekávány následující dopady: udržení dobrovolníků jako bezplatné pracovní síly ve výše uvedených oblastech.

 

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“) ve lhůtě: od 20. 01. 2020 do 05. 02. 2020 do 12:00 hodin.

V této lhůtě je nutné Žádost doručit na adresu: Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor Kancelář hejtmana, oddělení organizačních činností a neziskového sektoru, Mgr. Pavlína Nováková, vedoucí oddělení, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín, popř. zaslat pomocí datové schránky (ID datové schránky Zlínského kraje: scsbwku).

Podrobné informace naleznete na webových stránkách kraje v sekci Dotace: https://www.kr-zlinsky.cz/rp06-20-program-na-podporu-akreditovaneho-dobrovolnictvi-aktuality-15978.html

 

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: