Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu
26.5.2021
vložil: Zlínský kraj
Cílem Programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji.

Realizace jednorázových sportovních a mládežnických projektů:
3.1.1. Realizace sportovních a mládežnických nadregionálních projektů (tj. projektu se účastní
více krajů, jedná se o republikový projekt nebo projekt s mezinárodní účastí).
3.1.2. Realizace sportovních a mládežnických regionálních projektů (tj. projektu se účastní
pouze osoby ze Zlínského kraje a zároveň mají větší než místní dopad)

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“) ve lhůtě:
od 28. 6. 2021 do 26. 7. 2021 do 16:00 hodin.

Další informace jsou k dispozici: MaS01-21 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU | Zlínský kraj (kr-zlinsky.cz)